1 Eylül 2015 Uzaktan Eğitim İle Lisans Tamamlama Konusuna Türk Hemşireler Derneği'nden Açıklama

01 Eylül, 2019

 

Türk Hemşireler Derneği hemşirelik eğitiminin uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması konusunda özellikle 2007’den itibaren siyasi partilere, Sağlık Bakanlığı’na ve YÖK’e kişiler, sendikalar, ilgili meslek kuruluşları tarafından iletilen taleplere gerekçesini ortaya koyarak daima karşı durmuştur. Bu duruşunu kendi web sayfası dahil ilgili her ortamda yazılı ve sözlü olarak ifade etmiş, en son 4 Ağustos 2015’ de YÖK Başkanlığı’na Hukuk Bürosu aracılığı ile bu konuda ayrıntılı açıklama ve isteğimizi ifade eden bir yazı, YÖK Başkanının e-posta adresine ise 11 Ağustos 2015 günü YÖK Hemşirelik Komisyonu Başkanı imzasıyla ayrıca bir mesaj göndermiştir.

Türk Hemşireler Derneği ne kendi meslektaşlarının ne de başka mesleklerden kişilerin kendi mesleklerinde ilerlemeleri konusuna engel olmaya kalkışma hakkına sahip değildir. Esasen böyle bir hak da olamaz.

Türk Hemşireler Derneği meslektaşlarının nitelikli eğitimlerden geçmesini ister. Toplumun sağlığı ve mesleğin kimliği adına bunu istemesi ve bunun için mücadele vermesi onun en temel var olma nedenlerinden birisidir. Bunu yapmıyorsa ya da yapamıyorsa varlık nedeninin hesabı sorulmalıdır.

Şubat 2015 içinde şimdiki YÖK Başkanı Sayın Saraç’ı Hemşirelik Eğitimi Derneği Başkanı ile birlikte ziyaret ettiğimizde hemşirelik ve uzaktan eğitim konusunu dile getirmiştik. Sayın Başkan bizi dinledikten sonra aynen şöyle demişti: “Böyle eğitim olamaz, daha da önemlisi, Türkiye’nin geleceği bu nitelikte ki eğitimden geçenlerle kurulamaz  korunamaz…” Bu yoruma çok sevinmiş ve umutlanmıştık.

Bir önceki YÖK Başkanı döneminde YÖK bünyesinde Hemşirelik Komisyonu kurulması talebimiz olumlu karşılanmış ve kurulmuştu.

Bu görüşme sırasında Sayın Saraç’tan bu komisyonun hemşirelikte lisans tamamlama konusunda bir çalışma yapmasına izin vermesini istemiştik. Bu isteğimiz olumlu karşılanmış ve komisyon, YÖK Başkan vekili Sayın Kapıcıoğlu’nun başkanlığında, ki Sayın Kapıcıoğlu 2010’da Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürü iken hemşirelikte uzaktan eğitime yol açan kişidir, (Komisyonun Hemşire Başkanı Saadet Ülker’dir) çok ayrıntılı bir çalışma yaparak lisans tamamlamanın giriş koşulları ile öğretim programı ve yürütülüş biçimi konusunda kapsamlı bir rapor hazırlayarak YÖK Başkanlığı’na 17 Mart 2015’de sunmuştu. Bu raporun aynı zamanda çok önemli bir yasal dayanağı vardı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 26 Kasım 2014, R.G: 29187

Bu kanunun Madde 32, Geçici Madde 69 aynen şöyledir:

MADDE 32 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 69 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır.

Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

 

Şimdi görüyoruz ki ne yasa dikkate alınıyor, ne hazırladığımız rapor!

Sayın Saraç önemli bir saptama yapmıştı, şimdi ne düşünüyor!?

ATAUZEM’den sadece binlerce meslektaşımız değil, nice çevre sağlığı, röntgen, laboratuvar, acil tıp, yaşlı bakım teknikeri ve ebe hemşirelikte lisans tamamladı.

Bunların da kökeni 1990 başlarında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde başlatılan hemşirelikte ön lisans programına dayanmaktadır. Şöyle ki, bu program sağlık meslek lisesi hemşirelik programı (yalnızca kızların kabul edildiği program) mezunları ile hemşireliğe eşdeğer olan (yalnızca erkeklerin kabul edildiği program) sağlık memurluğu programından mezun olanlara açılmıştı. Sağlık Memurluğu programı mezunları ile çevre sağlığı, röntgen, laboratuvar gibi bölümlerin mezunları “sağlık memurluğu kadrosuna atanıyor, meslekleri de parantez içerisinde bildiriliyordu.

İşte, sağlık meslek liselerinin farklı programlarından mezun olup sağlık memurluğu kadrosuna atananlar da Anadolu Üniversitesine sanki hemşirelik ya da hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programı mezunuymuşlar gibi kayıt yaptırmışlar, böylece, açık öğretimle hemşirelikte ön lisans tamamlamışlar, ardından 2010’da uzaktan eğitimle lisans tamamlamışlardır.

Neresinden bakılırsa bakılsın bu manzara Türkiye’de eğitimin nasıl çürüdüğünü, emeğin nasıl ayaklar altına alındığını, toplum sağlığının nasıl hiçe sayıldığını gösteren bir manzaradır.

THD bu durumda her zaman yaptığı gibi yine hukukun yolunu izleyecektir.

Umudumuz var. Umut hep olacak!

Eğitim alanında ki korkunç boyutlarda ki bu çürüme artık saklanamayacak denli kokular salmaya, sağlık alanında ki başka meslek kuruluşlarının isyan sesleri ve birlikte mücadele talepleri THD’ye ulaşmaya başlamıştır.

THD HALKIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMA VE YÜKSELTMEYE DÖNÜK HER GİRİŞİMİN YANINDA YER ALMIŞTIR VE ALMAYA DEVAM EDECEKTİR.

Saygılarımızla.

Saadet Ülker

Genel Başkan