AHNA - The American Holistic Nurses Association Amerikan Holistik Hemşireler Birliği

undefined

Tanım:

1981 yılında, hemşirelik uygulamasının her alanına bütüncüllük kavramını yerleştirmeyi hedefleyen, i bir grup hemşire tarafından kurulmuştur. ABD ve tüm dünyadan, bütüncül sağlık bakımı ile ilgilenen tüm hemşirelere ve diğer sağlık personeline açık, eğitim amaçlı bir örgüttür. Örgüt, bütüncüllüğe; “her ortamda / değişen ortamlarda beden, akıl, duygu ve maneviyat arasında armoni durumu”na inanan hemşirelerin sesidir.

Amacı:

Holistik hemşirelik uygulamalarının ilerlemesine yönelik vizyon, yön ve liderlik sağlamak; eğitim, araştırma ve standartlar yoluyla holistik hemşireliği güçlendirmek, holistik (bütüncül) hemşirelik yaklaşımının sesini tüm dünyaya duyurmaktır.

www.ahna.org