ANA - American Nurses Association (Amerikan Hemşireler Birliği)

undefined

Tanım:

1911 yılında kurulan birlik, Geçen 100 yıllık bir geçmişi olan ANA’nın bugün 2,9 milyon kayıtlı hemşire üyesi, 150.000’ in üzerinde üye dernek vb. kuruluşu bulunmakta, kurucu meclisi oluşturan 54 üye dernekle birlikle çalışmalarını yürütmektedir. ANA, hemşirelik mesleği ve uygulamaları hakkında çok önemli yayınların, materyalin oluşmasını sağlamış, profesyonel hemşirelik için kod ve standartlar belirlemiş, çalışmalar sonucu mezun hemşireler için spesializasyon/ özel dal alanları oluşturulmuş ve geliştirilmiş, profesyonel hemşireliğin rolleri, görevlerinin tanınması ve uygulama alanlarında saygınlığının korunması ve geliştirilmesi konularında önemli adımlar atılmıştır.

Amacı:

ANA hemşirelik uygulamalarındaki yüksek standartların ilerlemesini, işyerlerindeki hemşirelerin hem genel refah hem de ekonomik durumlarının gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Hemşireliğe pozitif ve gerçekçi bir bakış açısı sunmak için kongreler düzenleyerek, sağlık bakımı ile ilgili düzenleyici merkezler kurarak hemşirelik mesleği ve kamu yararına gelişme sağlamaktadır.

www.nursingworld.org