HASTANE ECZANESİNDEN İLAÇ, SERUM VB. MALZEMELERİN ALIM VE TAŞIMA İŞLEMLERİNDE HEMŞİRELERİN GÖREVLENDİRİLMESİ

10 Ağustos, 2021

HASTANE ECZANESİNDEN İLAÇ, SERUM VB. MALZEMELERİN ALIM VE TAŞIMA İŞLEMLERİNDE HEMŞİRELERİN GÖREVLENDİRİLMESİ

 

Değerli meslektaşlarımız, zaten ağır olan çalışma koşullarının giderek ağırlaştığı bu günlerde, meslektaşlarımızdan ilaç almak için hastane eczanesine gitmesinin beklendiğine yönelik çok sayıda e-posta aldık. İlaç teslim almak gibi teknik ve uzmanlık gerektirmeyen bir nedenle meslektaşlarımızın kliniklerinden ayrılmak zorunda kalmasının, kliniklerin kısa süre de olsa hemşiresiz kalmasına,  bazı durumlarda bakımın aksatılmasına ve hasta güvenliğini riske atacak durumlara da yol açtığı düşüncesindeyiz. 

Mevzuatta birden fazla sağlık çalışanın görevi arasında üstü kapalı bir şekilde yer alan ilaçların kliniklere taşınması, uygulamada sağlık kuruluşlarının kendi işleyiş ve personel sayılarına uygun olarak oluşturdukları görevlendirme şemalarına göre yürütülmekte ve kurumların şemada yer alan görev ve sorumluluklar ışığında düzen tesis ettikleri görülmektedir. Her kurumun personel sayısına bağlı olarak görev aktarımı yapabileceği gözetilerek, UYGULAMADA BU SORUNU YAŞAYAN MESLEKTAŞLARIMIZIN BAŞHEKİMLİKLERDEN HEMŞİRELERE İLİŞKİN BU GÖREVLENDİRMENİN SONLANDIRILMASI İÇİN YAZILI TALEPTE BULUNULMASI UYGUN OLACAKTIR. YAZILI TALEPTE BULUNMAK İÇİN OLUŞTURULMUŞ MATBU DİLEKÇEYİ DERNEĞİMİZE ULAŞARAK EDİNEBİLİRSİNİZ.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

 

Dilekçeyi görüntülemek için tıklayınız.