İLAÇ BARKODLARI OKUTMA İŞİNİN HEMŞİRELERE VERİLMESİ ÜZERİNE AÇIKLAMA

Bazı hastanelerde ilaç barkodlarını okutma işinin, servis sorumlu hemşireleri ya da klinik hemşireleri tarafından yapılması beklenmekte, hastane yöneticileri tarafından; ilaç barkodlarının okutulmaması halinde oluşabilecek kamu zararı durumunda da hemşirelerin idari ve disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kalacağı belirtilmektedir.

 

Ancak hemşirelerin görev tanımları 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nda tanımlanmış olup ilaçların karekodlarının okutulması hemşirelerin görevi değildir.

 

Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte ve Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin de eczacılık hizmetlerinin düzenlendiği 17. maddesinde; hastalara verilecek ilaçların barkod okutularak sisteme kaydının yapılması hastane eczacısının görevi kapsamında olduğu görülmektedir.

 

Eczane personeli azlığı sebebiyle ilaç barkodlarının okutulmasına ilişkin hizmetlerin aksamaması gerekçe gösterilerek bu görevleri hemşirelere vermek hukuka aykırıdır. İlaç barkodlarının okutulması talebiyle karşılaşan meslektaşlarımızın aşağıda linki verilen dilekçe ile başhekimliğe başvurması ve gelişmeleri derneğimizle paylaşması rica olunur.

Saygılarımızla

 

THD Genel Merkez

 

Matbu dilekçe