Basın

Ankara THD Mitingi

5 Kasım 2022'de Ankara Anıtparkta Büyük THD Mitingi Gerçekleştireceğiz. Tüm meslektaşlarımızı bekleriz.

05-11-2022

Fırat Üniversitesi Meslektaş Ziyareti

Gezide Fırat Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü öğretim elemanları, Rektör Yrd. Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Bölüm Baş..

30-09-2022

İyi Parti Sağlık Komisyonu Toplantısı

İyi Parti ile bir araya geldik sağlık politikalarına katkıda bulunduk.    

27-09-2022

Sağlıkta Şiddette Multidisipliner Yaklaşım

Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu tarafından organize edilen Ankara Barosu IX. Sağlık Hukuku Kurultayı'nın "Sağlık..

25-09-2022

GMD Başkent Buluşmaları

Genç Medyacılar Derneği ile Gmd Başkent  Buluşmaları kapsamında derneğimizde hemşirelik mesleğine ve mesleki sorunlarım..

13-09-2022

Teşvik Havuzu Bilgi Notu

Sevgili Üyelerimiz, Bildiğiniz üzere 12.8.2022 tarihinde Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği yayımlandı. Ancak, yö..

04-09-2022

2021-2024 Stratejik Plan Yayınlandı

Türk Hemşireler Derneği 2021-2024 yılları arası kurumsal stratejik planlamamızı belirlemeden önce, komisyonlarımız ..

01-09-2022

Örnek Dilekçe I Ek Ödemelere İlişkin CİMER Başvurusu

Derneğimiz tarafından ek ödemelerdeki katsayıların gözden geçirilmesi ve tek kalemde ödeme talebini içeren örnek CİMER başvuru dilekçesi oluşturu..

26-08-2022

ICN Hemşireler İçin Etik Kodlar 2021 Versiyonu Çevirisi

Uluslararası Hemşireler Konseyi'nin 2021 yılında güncellediği hemşireler için etik kodlar dokümanı dilimize çevrilmiştir.

25-08-2022

Uluslararası Hemşireler Konseyi'nden Çağrı: Hemşireler, salgınla birlikte ortaya çıkan ruhsal sağlık yükünü omuzlar

ICN'in 20 Haziran tarihli ve "Hemşireler, salgınla birlikte ortaya çıkan ruhsal sağlık yükünü omuzlar" başlıklı duyurusu çevrilmiştir.

09-08-2022