Yurtiçi

Diyabet Hemşireliği Derneği

Başkan Nermin OLGUN www.tdhd.org

28-02-2020
28-02-2020

Romatoloji Hemşireleri Derneği

Başkan Gülden KÜÇÜKKARAASLAN www.romhemder.org/

09-12-2019

Geriatri Hemşireliği Derneği

Başkan Sevgisun KAPUCU www.gerhemder.org.tr/

09-12-2019

Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği

Başkan Ayfer TEZEL www.halkhemder.org.tr

09-12-2019

Yönetici Hemşireler Derneği

Başkan Ülkü BAYKAL www.yohed.org.tr/

09-12-2019

Hemşirelikte Liderlik Derneği

Başkan Elif GÜRSOY www.helid.org.tr

09-12-2019

Acil Hemşireleri Derneği

Başkan Gülbin KONAKÇI www.ahemder.org.tr/

09-12-2019

Çocuk Hemşireliği Derneği

Başkan Serap BALCI www.cohemder.org.tr

09-12-2019

Hemşirelik Eğitimi Derneği

Başkan Doç. Dr. Havva ASLAN YÜRÜMEZOĞLU www.hemed.org.tr

09-12-2019