Sıkça Sorulan Sorular

Nöbet/ İcap Nöbeti

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 48. Maddesinde, “bünyesinde doğum servisi bulunmayan kurumlarda, hemşi..

11-02-2020

Hemşireler Laboratuvarda Çalıştırılabilir mi?

“Hemşire” unvanı ile bu mesleği icra eden kişinin görev, sorumluluk ve yetkileri, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Hem..

11-02-2020

Hizmet İçi Eğitimde Geçen Sürelerin Mesai Saati İçerisinde Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 214. maddesinde, devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artır..

11-02-2020

Toplum Sağlığı/ Aile Sağlığı Merkezlerinde Geçici Görevlendirmeler

I. Geçici Görevlendirmeye İlişkin İlkeler 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 2.maddesinde aile sağlığı elemanı, "..

11-02-2020

Hamile Hemşirenin Gece Nöbet Tutma Talebi

Kamu görevlisi hamileliğinin 24. haftasında olan bir hemşirenin hekim raporu ile gece nöbetine kalma isteği 657 sayılı ..

11-02-2020

Uzman Hemşire Kadrosu var mı?

Uzman hemşirelik 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 8.maddesi ile düzenlenmiş olup kanunda, meslekleriyle ilgili yüksek ..

11-02-2020

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Görev Yapan Hemşire THD’ye Üye Olabilir mi?

Türk Medeni Kanunu'nun 58.maddesinin ikinci fıkrası gereği derneğe üyelik koşullarının derneğin tüzüğünde gösterilmesi ..

11-02-2020

Hekim İstemlerinin İşleyişine Yönelik Sorun

Hekim ve hemşire sağlık hizmeti sunan ekibin en önemli bileşenlerindendir. Hastalara nitelikli sağlık hizmeti sunabilme..

11-02-2020

Türk Hemşireler Birliği Neden Kurulamıyor?

Meslek birlikleri, meslek örgütlerinin en geniş yetkiye sahip ve en etkili türüdür. Birlik kurulması, Anayasamızın 135...

06-01-2020

Thd Şubesi Açmak Ve/Veya Thd İl Temsilcisi Olmak İçin Nasıl Bir Yol İzlemeliyim?

Herhangi bir ilde THD şubesi açmadan önce, şube açmak isteyen meslektaşlarımızın o ilde THD temsilcisi olarak çalışması..

06-01-2020