Yurtdışı

World Health Organization

Tanım: WHO (Dünya Sağlık Örgütü) Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında bulunan uluslararası sağlığı yönlendi..

12-02-2020

Unesco

Tanım: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ya da İngilizce kısaltmasıyla UNESCO, Birleşmiş Millet..

12-02-2020

Nurse.org

Tanım: Düşündürücü içerik yayınlayarak ve kültür değiştiren girişimler başlatarak hemşirelerin ve hemşirelik ö..

12-02-2020

AACN - The American Association of Colleges of Nursing Amerikan Hemşirelik Okulları Birliği

Tanım: Amerika’da hemşirelik eğitimine yönelik ulusal bir sestir. 600 hemşirelik okulu üyedir. Amacı: Mevcut..

09-12-2019

ACENDIO - The Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes Avrupa Ortak Hemşirelik Tanıları, Girişimleri ve Sonuçları Birliği

Tanım: 1995 yılında, hemşirelikte mesleki dilin gelişimini sağlamak, hemşirelik uygulamalarını tanımlayacak or..

09-12-2019

AHNA - The American Holistic Nurses Association Amerikan Holistik Hemşireler Birliği

Tanım: 1981 yılında, hemşirelik uygulamasının her alanına bütüncüllük kavramını yerleştirmeyi hedefleyen, i bi..

09-12-2019

ANA - American Nurses Association (Amerikan Hemşireler Birliği)

Tanım: 1911 yılında kurulan birlik, Geçen 100 yıllık bir geçmişi olan ANA’nın bugün 2,9 milyon kayıtlı hemşire..

09-12-2019

APNA - American Psychiatric Nurses Association Amerikan Psikiyatri Hemşireleri Birliği

Tanım: Psikiyatrik- mental sağlık alanında çalışan, mental sağlığın korunması ve geliştirilmesi, psikiyatrik b..

09-12-2019

BNA - British Nursing Association İngiliz Hemşireler Birliği

  Tanım: 1948 yılında kurulmuştur. 30.000’in üzerinde hemşire üyesi vardır. Amacı: Hemşirelere rekabe..

09-12-2019

CNA - Canadian Nurses Association Kanada Hemşireler Birliği

Tanım: Kanada’daki 11 yerel hemşirelik birliğinin katılımı ile 126 000 den fazla hemşire üyesi vardır. Amacı:..

09-12-2019