Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin KOCA 10 Mart 2024 tarihinde yaptığı açıklama ile ilgili CİMER başvuru metni

15 Mart, 2024

Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin KOCA, 10 Mart 2024 tarihinde İstanbul Pendik’te yaptığı bir açıklamada, anestezi bölümünde öğrenim gören bir gencimize, onlar için bir kolaylık yapacaklarını, anestezi ve ameliyathane teknikerlerinin, ATT ve paramediklerin diğer sağlık alanlarında da çalışabilmelerinin önünü açacaklarını ifade etti. Bu açıklamayı bir hemşire olarak endişe ve üzüntüyle izledim. Ülkemizde geçmiş yıllarda olduğu gibi günümüzde de mesleğimizin profesyonel kimliğini sarsacak kararların alınıyor olması beni derinden etkiledi ve bu karara karşı durmak zorunda bıraktı.

 

Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası hemşirelik örgütleri, toplum sağlığının geliştirmesi ve kaliteli bakım hizmetinin sunulması için iyi yetişmiş, nitelikli hemşirelerin önemini verdikleri demeçlerde, raporlarda ve sağlık çıktılarına ilişkin araştırma sonuçlarında vurgularken, ülkemizde hemşirelik eğitim standartlarını karşılamayan ve sağlık hizmetinin farklı alanlarını desteklemek üzere teknik düzeyde yetiştirilen insan gücünün, hasta bakımında görevlendirilmesi düşüncesi kabul edilemez.

 

2007 yılında yeniden düzenlenen Hemşirelik Kanunu’nun 3. Maddesinde geçen “Bu Kanun hükümlerine göre hemşire unvanı kazanmış olanların dışında hiç kimse Türkiye’de hemşirelik mesleğini icra edemez.” ifadesiyle, hemşirelik lisans eğitimini almayan ve hemşire unvanını kazanmayan hiç kimsenin hasta bakımında görevlendirilmemesi gerektiğine vurgu yapılırken, bu açıklama yasadaki hükmü görmezden gelmektedir. Bu açıklama biz sağlık çalışanlarını bugün yine karşı karşıya getirmiş, HASSAS BİR DENGEDE OLAN, ZORLUKLA TEKRAR İNŞA ETMEYE ÇALIŞTIĞIMIZ İŞ BARIŞINI BİR KEZ DAHA YIKMIŞTIR.

 

Bu açıklamada geçen, iş alanları ve çalışma şekilleri son derece özelleşmiş olan sağlık çalışanlarına yapılacağı söylenen “kolaylık”, alınan mesleki eğitimin nasıl göz ardı edildiğini, herkesin her işi her alanda yapmasının yolunun açılacağını göstermektedir. BU AÇIKLAMA İLE TOPLUMUN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE SOKACAK YENİ BİR ADIM DAHA ATILMIŞTIR. Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı’nın bir an önce sahada kafa karışıklığına mahal veren ve toplum sağlığı adına nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sağlanması konusunda kaygı yaratan açıklamanın detaylarını açıklaması gerekmektedir.

 

Biz hemşireler, uluslararası standartlara uygun olarak aldığımız eğitiminin getirdiği disiplin ve sorumluluk duygusuyla mesleğimize sahip çıkmaya çalışmaktayız. Bu ülkenin yetiştirdiği ve insanını emanet ettiği bir hemşire olarak, halkıma nitelikli bakım sağlamak istiyorum. Sağlık alanındaki atama ve düzenlemelerde, uluslararası mesleki standartların dikkate alınmasını istiyor, atama bekleyen 100.000’den fazla meslektaşım varken hemşire çalışma alanlarına başka meslek üyelerinin yerleştirilmesini kabul etmiyor, tüm çalışanların eğitimini aldıkları alanlarda ve buna uygun görev, yetki ve sorumlulukta çalışması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyorum.