Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin KOCA’nın 10 Mart 2024 tarihinde Pendik’te yapmış olduğu açıklama ile ilgili CİMER Başvuru Metni

13 Mart, 2024

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin KOCA’nın 10 Mart 2024 tarihinde Pendik’te yapmış olduğu açıklama ile ilgili CİMER Başvuru Metni Aşağıdadır.

 

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin KOCA’nın 10 Mart 2024 tarihinde Pendik’te yapmış olduğu açıklama anestezi bölümünde okuyan bir gencimize, onlar için bir kolaylık yapacakları, anestezi ve ameliyathane teknikerleri ile ATT, paramedik çalışanlarını diğer sağlık alanlarında da çalışabilmelerinin önünü açacaklarını ifade etmiştir. 
Bugün Sağlık Bakanı Sayın KOCA’nın yaptığı açıklama ile, iş alanları ve çalışma şekilleri son derece öznel olan sağlık çalışanlarına yapılacağı söylenen “kolaylık” ise bugün geldiğimiz nokta, alınan mesleki eğitimin nasıl göz ardı edildiğini, herkesin her işi her alanda yapmasının yolunun nasıl açılacağını göstermektedir.  
Bu açıklama biz sağlık çalışanlarını bugün yine karşı karşıya getirmiştir. İş barışını bozmuştur. toplumun sağlığını tehlikeye sokacak yeni bir adım daha atılmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın bir an önce sahada kafa karışıklığı ve toplum sağlığı koruyacak, nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sağlanması konusunda kaygı yaratan açıklamanın detaylarını açıklaması gerekmektedir. Bu ülkenin yetiştirdiği ve insanını emanet ettiği bir hemşire olarak, halkıma nitelikli bakım sağlamak istiyorum. Sağlık alanındaki atama ve düzenlemelerde, uluslararası mesleki standartların dikkate alınmasını,  tüm çalışanların eğitimini aldıkları alanlarda ve eğitimini aldıkları görev yetki ve sorumlulukta çalışması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyorum.