T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Emine ALP MEŞE ile görüştük.

25 Eylül, 2020

T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Emine ALP MEŞE ile Covid-19 Pandemi sürecinde sağlık hizmet sunumunda yaşanan sıkıntıları görüştük. Meslektaşlarımızın taleplerini kendisine ilettik. Sahada yaşanan hemşire açığını gidermek için hemşire istihdamı, maaş iyileştirmesi, ek ödemelerdeki adaletsizliğin giderilmesi, özlük haklarımıza yönelik düzenlemeler, sahada yaşadığımız yönetim baskısı ve mobbingi dile getirdiğimiz toplantıda, Türk Hemşireler Birliği kurulması ve Sağlık Bakanlığı’nda temsiliyetimiz için Hemşirelik Daire Başkanlığının açılması taleplerimizi yeniden ilettik.