T.C. Sağlık Bakanlığı Görüşmemizin Detayları

11 Ocak, 2022

Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu, T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret etmiştir. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Ahmet Tekin’in de katılım sağladığı toplantı yaklaşık bir saat sürmüştür. Görüşmede, bugüne kadar olduğu gibi bu dönemde de toplum sağlığı ve hemşirelikle ilgili konularda etkili iş birliğini sürdürme dileği iletilmiş ve hemşirelik mesleğine yönelik sorun ve çözüm önerileri görüşe sunulmuştur. Karşılıklı iyi ilişkilerin devamlılığına yönelik görüş birliğine varılmış, sunduğumuz talepler Bakanlık tarafından not edilmiş ve öncelik sırasına göre konulara eğilecekleri iletilmiştir. Toplantıda ele alınan konuları da kapsayan ancak çok daha ayrıntılı ve geniş kapsamlı olarak hazırlanmış “THD Hemşirelik Güncel Durum Raporu” kendilerine sunulmuştur. Raporda/görüşmede şu başlıklar ele alınmıştır:

 • Hemşire ücret ve özlük hakları
 • Hemşirelik ve şiddet
 • Yasa ve yönetmeliklerde değişiklik/düzenleme gerektiren noktalar
 • Hemşirelik hizmetlerinin yönetiminde yaşanan sorunlar
 • Üniversite hastanesinden ayrılan hemşirelerin, KPSS ile yerleştikleri Sağlık Bakanlığı hastanelerine atamalarının yapılmaması
 • Türkiye’de sağlık insan gücü planlama sorunu
 • Hemşirelik icrasında başka mesleklerin yer alması
 • Kamu hastanelerinde, hemşirelik eğitimi ve gelişimini engelleyen uygulamalar
 • Hemşirelerin KPSS ile atanmasına yönelik sorun
 • Hemşire çalışma koşullarına yönelik sorunlar
 • Hemşirelerin bilim kurullarında yer alması
 • Hemşirelerin birinci basamak sağlık hizmetlerinde yer alması ve birinci basamak hizmetlerin güçlendirlmesi
 • Hemşirelik Daire Başkanlığı ve Türk Hemşireler Birliği kurulması talebi