THD 55. DÖNEM YÖNETİM KURULUNDAN MESAJ

14 Aralık, 2021

Değerli Meslektaşlarım,

11.12.2021 tarihinde yapılan 55. THD Olağan Seçimli Genel Kurulunun ardından 55. THD Genel Merkez Yönetim Kurulu göreve gelmiştir. THD 54. Dönem Yönetim Kurulu, tüm dünyada olduğu kadar ülkemizde de son derece olağanüstü koşulların söz konusu olduğu zorlu bir dönemde çalışmalarını sürdürmüş, hemşirelik mesleğinin niteliğini ve halkın sağlığını korumak ve geliştirmek için olağanüstü bir çaba göstermiştir. 55. Yönetim Kurulu ise hem uzun yıllardır THD çatısı altında hemşirelik mesleği için mücadele eden, THD kimliğini ve felsefesini benimseyen meslektaşlarımızı, hem de farklı deneyim ve nitelikleri ile THD’nin amacına ulaşmasına katkı sağlayacağına inandığımız meslektaşlarımızı içerecek şekilde özenle oluşturulmuş, sizlerden cesaret alarak, üç yıl boyunca bu zorlu görevi yürütmeye gönüllü olmuştur.

Bizler görevimizin ne kadar önemli, şartların ne kadar zorlayıcı olduğunun, toplumumuz nitelikli hemşirelik hizmetlerine her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğunun farkındayız. Her ne kadar etkisini azaltmış ve dünya ve ülke gündeminde kapladığı yer azalmış olsa da 2. yılını dolduran pandeminin sosyal ve ekonomik etkisini daha derinden hissettiğimiz, halkımızın sağlığının birincil düşmanlarından biri olan yoksullukla ciddi bir sınav verdiği, bizlerin ise geçim derdine düştüğümüz, sağlık sisteminin yükü altında her geçen gün daha da ezildiğimiz, sağlık ve ücret politikaları sonucunda iş barışının bozulduğu, sağlık çalışanlarının birbiri ile halk ile karşı karşıya getirildiği, sağlıkta şiddetin giderek arttığı, hemşirelerin değersizleştirildiği, yok sayıldığı günlerde TOPLUMUN SAĞLIĞINI, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞINI VE MESLEKTAŞLARIMIZIN SAĞLIĞINI korumak için mücadelemizi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz.

Meslektaşlarımızın, örgütlü mücadelenin, doğru örgüte güç vermenin önemini belki hiçbir zaman olmadığı kadar gördüklerine, hissettiklerine inanıyoruz. Bizler, hemşireliğin meslek örgütüyüz. THD, 1933 yılına uzanan ve kökleri, özellikle 2005 yılından sonra özenle oluşturulmuş ve korunmuş kimliği ve ilkeli yapısıyla, şubeleri ve temsilcilikleriyle, aynı amaç etrafında birleşebildiğimiz bize güç veren 30’dan fazla özel dal derneğiyle, öğrenci örgütleriyle, klinikteki, akademideki, özel hastanelerdeki ve üniversitelerdeki meslektaşlarımızı içine alan kapsayıcılığıyla, hemşireliğin gücünü tek çatı altında toplama potansiyeli olan tek örgüttür. THD doğru adrestir. İçinde bulunduğumuz şartlar bunu bir kez daha tüm meslektaşlarımıza göstermiştir.

Tüm meslektaşlarımızı bize katılmaya, gücümüze güç katmaya ve yıllardır hepimizin özlemini duyduğu güçlü bir hemşirelik örgütünü beraber inşa etmeye çağırıyor, THD 55. Dönem Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

 

Azize ATLI ÖZBAŞ

Genel Başkan

14.12.2021