Toplantı I Temsilcilikler Şubeler ve Özel Dallar I Mesleki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

08 Ocak, 2022

Türk Hemşireler Derneği temsilcileri, şube başkanları ve özel dal derneği başkan ve temsilcileri ile hemşirelik sorunlarına yönelik toplantı gerçekleştirildi.