Türk Hemşireler Derneği Tarafından, 8 Kasım 2019 Tarihinde “Hemşirelikte Güncel Sorunlar” Başlıklı Çalıştay Yapılmıştır.

11 Aralık, 2019

“Hemşirelikte Güncel Sorunlar” başlıklı çalıştayımız, 8 Kasım 2019 tarihinde TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştay’da; “Ülkemizde Hemşirelik Durum Analizine” ve “Hemşirelik Özel Çalışma Alanlarına Yönelik Sorunlara” ilişkin sunum ve paylaşımlar yapılmıştır. Bu oturumları takiben, “Hemşirelik Mesleğinin İcrası”, “Hemşirelik Eğitimi” ve “Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi” başlıkları altında oluşturulan çalışma grupları tarafından, konulara ilişkin swot analizi yapılarak; kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ve girişimleri içeren raporlar hazırlanmıştır. Her bir grubun hazırladığı raporlar tüm katılımcılarla paylaşılmış ve ortak eylem planı oluşturulmuştur.

Çalıştay’da bizlere ev sahipliği yapan TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Sayın Prof. Dr. Ahmet Necati ÇANAKÇI’ya, Hemşirelik Direktörü Sayın Uzm. Hemşire Yasemen ÖZKAN ve ekibine, katılımlarıyla bizleri onurlandıran T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakım Meslekleri Daire Başkanı Yasemin ŞENOL ve ekibine, Hemşirelik Okul Yöneticilerine, Hemşire Yöneticilerine, Hemşirelikte Özel Dal Dernek Başkan/Temsilcilerine, THD Şube Başkan/Temsilcilerine, THD Öğrenci Komisyonu ve Öğrenci Hemşireler Derneği Öğrencilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.