Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulunun Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'yi Ziyareti

20 Şubat, 2019

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, 19.02.2019 tarihinde, Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ziyaret edilmiştir. Görüşmede, hemşire dışı sağlık çalışanlarının, hemşirelik çalışma alanlarında istihdam edilmesine yönelik planlamalar gündeme getirilmiştir. Diyaliz hemşirelerinin görev yetki ve sorumluluklarının hemşire dışı çalışanlara devredilmesi özelinde, hemşirelerin yerine farklı grupların istihdam edilmesi durumunda, toplumun ve sağlık sisteminin karşı karşıya kalacağı risklere vurgu yapılmıştır. Halkımızın hak ettiği nitelikli sağlık hizmetinin verilebilmesi için, diğer sağlık çalışanları ile birbirimize alternatif değil, sağlık ekibinin farklı üyeleri olarak birbirimizi tamamlayıcı şekilde var olabileceğimiz bir modelin mümkün olduğu dile getirilmiştir. Sayın Alp Meşe'ye meslektaşlarımızın atanma sorunları, hemşirelik mevzuatı, mesleğin icrası ve yönetiminde yaşamakta olduğumuz sorunlarını içeren kapsamlı bir rapor sunulmuştur