TÜRK SAĞLIK SEN'İN 14 EKİM'DE SAĞLIK BAKANLIĞINA YAPTIĞI BAŞVURU İLE İLGİLİ ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

17 Ekim, 2022