Kamuoyu Duyurusu I Haziran 2022 İyileştirme Yasası Hakkında

HAZİRAN 2022  I  İYİLEŞTİRME YASASINA YÖNELİK GÖRÜŞÜMÜZ

23 Haziran 2022 tarihli resmi gazetede yayımlanan "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" derneğimiz tarafından, teklif aşamasından bu yana takip edilmiş, teklifin görüşüldüğü hem Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna hem de Plan ve Bütçe Komisyonuna katılım sağlanmış, kanun teklifine yönelik değerlendirmelerimizi içeren rapor (link), komisyonlara katılan tüm millet vekillerine sunulmuş, ilgili komisyonlarda oy hakkı olan pek çok vekil ile bizzat görüşülmüş, komisyonda söz alınarak yasa teklifine yönelik saptanan sorunlar ve öneriler dile getirilmiştir. Ancak yasa teklifinde hiçbir değişiklik yapılmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş, 23 Haziran 2022 tarihinde ve 31875 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


Açık olan şudur ki;


1. Bu kanunda hem kullanılan dil hem de uygulama açısından sağlık çalışanları ayrıştırılmıştır.
2. Bu kanunda “DİĞER” olarak anılan sağlık çalışanlarına yönelik kayda değer bir iyileştirme yapılmamıştır.
3. Bu kanunda ”DİĞER” olarak anılan sağlık çalışanları yok sayıldığı gibi, emekliler de yok sayılmış, ayrıştırılmıştır.
4. Bu kanun, sağlık çalışanlarının hiçbir kesimini mutlu etmemiş, Sayın Bakanımız Fahrettin Koca, bu kanunu çeşitli mecralarda tekrar tekrar açıklamak durumunda kalmıştır.
5. Bu kanun kabul edildikten sonra zorunlu hale gelen açıklama sürecinde de, kanundaki ayrıştırma, derinleştirilerek devam etmiş, etmektedir.