THD

Türk Hemşireler Derneği’nin tarihi 1933 yılına dayanmaktadır. Derneğimiz, “Türk Hastabakıcılar Cemiyeti” olarak 23.08.1933 yılında gönüllü hemşireler tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Bu cemiyet, Cumhuriyet dönemi ile birlikte yaşanan gelişmeler ve örgün hemşirelik eğitimi almış hemşirelerin çabaları ile 3 Temmuz 1943 tarihinde, Türk Hemşireler Derneği adını almıştır. Aynı yıl, “Türk Hemşireler Derneği İdare Heyeti” oluşturulmuş ve Esma DENİZ Türk Hemşireler Derneği’nin ilk başkanı seçilmiştir.

1933 - 1973 yılları arasında Genel Merkezi İstanbul’da olan derneğimiz, 13 Haziran 1949 tarihinde Uluslararası Hemşireler Konseyine (ICN- International Council of Nurses) üye olmuştur. 1951 yılında Ankara Şubesi, 1952 yılında ise İzmir Şubesi açılmıştır. 2 Mart 1973 yılında (1630 sayılı Dernekler Kanunu gereğince) Türk Hemşireler Derneği Genel Merkezi, Ankara’ya taşınmıştır. Aynı yıl THD İstanbul Şubesi, 1974 yılında ise Isparta Şubesi açılmıştır. İlerleyen yıllarda yeni şubelerin açılması ve varlığını sürdüremeyen şubelerin kapatılması sonucunda, 2018 Genel kurulu sonrası aktif olarak çalışan 15 ilde toplam 16 şube (Antalya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İstanbul Anadolu, İzmir, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Trabzon, Uşak, Zonguldak) bulunmaktadır.

Hemşireliğe özel bilgi ve uygulamaların, sağlık sisteminin yaşamsal bir bileşeni olarak tanınmasını sağlamak için hemşirelik mesleğinin icrası, yönetimi, eğitimi ve özlük hakları alanında çalışmalarını sürdüren THD, Hemşirelik Yasası ve Yönetmeliğinin Çıkarılmasına liderlik etmiştir.