HEMŞİRE EKSİKLİĞİ SORUNUNA YÖNELİK NE YAPABİLİRİM?

Sevgili Meslektaşlarımız,

 

Hemşireler, normal çalışma saatleri ve günleri dışında çalışmak durumunda kalan, yaşamsal tehdidi bulunan görev ve sorumluluklara sahip, zamanla yarışan, farklı teknolojilerin kullanıldığı, yoğun stres ve baskı altında çalışan bir sağlık profesyoneli grubudur.

 

Hastanelerde hemşireler, sağlık ekibi içerisinde hasta bireyin ve ailesinin her türlü problemlerinde 24 saat boyunca ilk başvurdukları ve bu görevi nedeniyle sağlık ekibi içerisinde iletişimi sağlayarak kilit rol oynayan sağlık personelidir. Hemşirelik çalışma ortamından kaynaklanan pek çok olumsuz faktörün etkisiyle yoğun iş yüküne sahip stresli bir meslek olarak nitelenmektedir.

Yoğun iş yükü oluşturan ve tüm dünyada dikkat çekilen bir konu da hemşire eksikliğidir. Zaten uzun, vardiyalı, değişken ve gece çalışan hemşirelerin stresörleri üzerine bir de eksik hemşire ile çalışmak personelin fiziksel, zihinsel ve psikolojik yorgunluğunu hatta tükenmişliğini daha derinleştirmektedir. 

 

Tüm bu olumsuz durumların etkisiyle dikkat ve enerji düzeyini bozulan/azalan hemşirenin bakım eylemi de 4 ana grupta tehlike altındadır;

 

1. Hemşirenin hastaya, yakınlarına ve ekip üyelerine karşı davranışı,

2. Hasta ve ailesi ile iletişimi,

3. İlaç tedavisi uygulamaları,

4. İzlem, gözlem ve denetim/ gözetim ile ilgili karar ve uygulamalar.

 

Hemşirelik bakımında hata ve yetersizlikler toplu ölümlere yol açmamakla birlikte, yaşamsal tehlike yaratması, yaşam kalitesini etkilemesi, bakım maliyetini arttırması bakımından da göz ardı edilemeyecek kadar hastanın düşmesi, güvenliğini sağlamada yetersizlik, uygun olmayan davranış /muamele performansı, hastaya ve hasta gereksinimlerine yanıt vermede yetersizlik, ilaç uygulama hataları / hatalı ilaç uygulama, yanlış dozda / miktarda ilaç verme, kurumun politika ve prosedürlerini izlemede yetersizlik / tam uymama gibi ağır sonuçlar doğurabilmektedir.

 

Siz meslektaşlarımızdan aldığımız geri dönüşlerle hukuk büromuzla yaptığımız görüşmelerle bir matbu dilekçe oluşturduk. Kurumunuzda böyle bir sorun yaşıyorsanız, bu dilekçeyi başhekimliğinize vererek yasal olarak hakkınızı savunmaya başlayabilirsiniz.

 

Olumlu sonuçlar almak dileğiyle, bilgilerinize sunulur.

 

Türk Hemşireler Derneği

 

Matbu Dilekçe