Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşme

02 Ağustos, 2023

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA İLE GÖRÜŞME

 

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ile yapılan görüşmede, meslektaşlarımızın en acil ve öncelikli sorunlarına değinilmiş, sorunların ve çözüm önerilerinin yer aldığı yazılı bir rapor sunulmuştur.  Görüşmede ilk iki maddeyi hemşirelerin özlük hakları ve ağır çalışma koşulları oluşturmuştur. Sayın Koca, bu konuda iyileştirme çalışmaları olduğunu (teşvik katsayısında iyileşme ve gece/hafta sonu/resmi tatillerde artırımlı ücret uygulaması vb..) dile getirmiş, bu iyileştirme çalışmalarında uzman hemşirelere de yer verileceğini ifade etmiştir.


 THD tarafından, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mevzuatın sahada tam anlamda uygulanması ve yeni hemşire istihdamı talep edilmiştir. Hemşire görev yetki ve sorumluluklarının diğer sağlık çalışanlarına yetki verilmesi konusunun söz konusu olmadığını söyleyen Sayın Koca, bakanlıkta hemşirelik daire başkanlığı kurulmasına, yataklı tedavi kurumları yönetmeliğinde güncelleme, özellikli birimlerde hasta hemşire oranının sabitlenmesine yönelik çalışmalarda iş birliği sözü vermiştir.
Ayrıca sağlık akademisi kurulabileceğini sahada çalışan ve lisansüstü eğitim yapan kişilere bilimsel çalışmalarda destek olunabileceğini bildirdi. Bu görüşmenin sahadaki sorunlarının çözümü için somut adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor, gelişmelerden kamuoyu ve meslektaşlarımızı bilgilendireceğimizi duyuruyoruz. 

Sayın Bakanımız Fahrettin KOCA’ya teşekkür ediyoruz.

Sağlık bakanına sunulan raporun örneğini okumak için buraya tıklayınız.