Toplantı I HEPSEN I Döner Sermaye ve Ek Ödemeler

05 Ağustos, 2022

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası ile Ankara'da döner sermaye ve ek ödeme konuları üzerine yoğunlaşan ücret politikalarına yönelik atılacak adımların görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirilmiştir.