Toplantı Katılımı I TBMM Bütçe Komisyonu

Yönetim Kurulu üyelerimiz 10 Haziran 2022'de yapılan TBMM Bütçe Komisyonu toplantısına katıldı ve 214 sayılı kanın teklifine yönelik değerlendirmelerimizi iletti.