SOSYAL MEDYA VE WEB YÖNETİMİ KOMİSYONU

THD SOSYAL MEDYA VE WEB YÖNETİMİ KOMİSYONU

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Komisyon Başkanı

Kağan Arslandoğmuş

Komisyon Üyeleri

Büşra Kaya

Hafize Savaş

Emine Uğur

Yusuf Arslankılıç