Azize ATLI ÖZBAŞ

Başkan
Azize ATLI ÖZBAŞ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

1995 yılında Balıkesir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun olmuş, 1998 Hacettepe Üniversitesinde ön lisans, 2005 yılında da Gazi Üniversitesinde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1996-2005 yılları arasında, kamuda jinekoloji hemşiresi, ameliyathane hemşiresi ve süpervizör hemşire olarak çalışmıştır. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi, Doktorasını Erciyes Üniversitesi’nde tamamlayan Atlı Özbaş, 2005 yılından bu yana iş hayatına akademisyen hemşire olarak devam etmekte, Halen Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışan Atlı Özbaş 2022 yılında Doçent ünvanı almıştır.