Değerler
  • İnsana saygı
  • Mesleki özerklik
  • Dayanışma
  • Hesap verebilirlik
  • Sorumluluk
  • Sosyal adalet