Hülya Bulut

Başkan Yardımcısı
Hülya Bulut

1988’de Ankara Üniversitesi Sağlık Meslek Lisesinden, 1992'de ise Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan lisans derecesi ile mezun olmuştur. 1988-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalında yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmıştır. Bulut, 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans, 2003 yılında Doktora eğitimini tamamlamış ve aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda ve daha sonra Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde akademik çalışmalarına devam etmiştir. 2012 yılında Doçent, 2018 yılında Profesörlük unvanı alan Bulut, halen Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.