Sıkça Sorulan Sorular

Thd Burs/Araştırma-Proje Desteği/Kongre Katılım Desteği Veriyor Mu?

THD üye aidatları ve bağışlarla faaliyetlerini sürdüren kamu yaranına bir meslek örgütüdür. Derneğimize ait bir iktisad..

06-01-2020

“THD’nin Hemşirelik Diploması Onaylaması Yetkisi Var mıdır”

THD'nin hemşirelik diplomalarını tanıma, denklik verme, onaylama gibi bir yetkisi yoktur. Sahip olunan hemşirelik diplo..

06-01-2020

Geçerli Bir Neden Belirtilmeden Hemşirenin Görev Yeri Değiştirilebilir Mi?

Hemşirelerin sürekli aynı alanda ya da uzmanlık alanında çalışmasına yönelik bir düzenleme olmaması nedeniyle, gereksin..

06-01-2020

Hemşirelerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Nelerdir?

Hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları için Hemşirelik Kanunu, Hemşirelik Yönetmeliği ve Hemşirelik Yönetmeliğinde..

06-01-2020

Yürütmekte Olduğum Tez/Araştırma Soru Formunu Üyelerinize Yönlendirir Misiniz?

THD'ye bu tür talepler yoğun olarak gelmektedir. Ancak THD'nin bu talepleri karşılayacak yeterli fiziki ve insan gücü k..

06-01-2020

Kurum Amirim, Çalışmadığım Günlerde De Ulaşılabilir Olmamı, Telefonumu Yedi Gün 24 Saat Boyunca Açık Tutmamı İsteyebilir Mi?

Kurum amirim, Sağlık Bakanlığının "Sağlık Personelinin İhtiyaç Halinde Çağrıya Uyması" konulu 2018/28 sayılı Genelges..

06-01-2020

Hemşirelerin Hasta Nakil Araçlarında Görevlendirilmesi Ve Hasta Nakil Sürecinin Sevk Ve İdaresinde Sorumlular Kimlerdir?

Hasta nakline ilişkin ambulans hizmetlerinin işleyişine dair usul ve esaslar, 07.12.2006 tarihli ve 26369 sayılı Ambula..

06-01-2020

4B Kapsamında Görev Yapan Hemşirelerin Görevlendirme Adı Altında Başka Hastanelere Gönderilmesi

4B kapsamında görev yapan hemşirelerin görevlendirme adı altında başka hastanelere gönderilmesi, gönderilenlerin izinli..

06-01-2020